Krátkozrakost

Krátkozrakost (-) neboli Myopie.

Mínusové čočky = obraz se stane menším.

Ohnisko se nachází PŘED sítnicí.

Osová myopie = oko je příliš dlouhé.
Indexová myopie = refrakční síla (lomivost) je příliš vysoká.

Vada se projvuje nejprve na dálku (rozostření). Při těžší myopii se zrakové problémy mohou vyskytnout i na střední a blízkou vzdálenost.

Dalekozrakost

Delkozrakost (+) neboli Hypermetropie

Plusové čočky = obraz se stává větším.

Ohnisko je ZA sítnicí.

Osová Hypermetropie = oko je příliš krátké.

Indexová hypermetropie = index lomu je příliš nízký.

Vady se objevují nejdříve při pohledu na blízko (bolesti hlavy, únava). Při vyšší hypermetropii se mohou zrakové problémy vyskytnout také při vidění na střední vzdálenost a na dálku.

Astigmatismus

Neboli rohovkový astigmatismus

Závisí na závažnosti symptomů zahrnujících rozmazané vidění, bolesti hlavy a citlivost na světlo.

Rádius: A např. +1,0 dpt (malé zakřivení)

Rádius: B např. -1,0 dpt (velké zakřivení)

Rozdíl mezi A a B = +/- 2,0 dpt = rohovkový astigmatismus.

Presbyopie

Ubývání elasticity čoček s přibývajícím věkem způsobuje rozostřené a obtížné vidění na blízko. Začne se projevovat obvykle mezi 40. a 50. rokem věku.

Symptomy zahrnují: Únavu, bolesti hlavy, pálení očí a napětí.

Poznámka! Krátkozrací lidé často sundavají své brýle, aby mohli číst!